NINGBO SAIXIN CÔNG NGHỆ TỪ CO., LTD.

nhà sản xuất chuyên nghiệp của nam châm ngừng hoạt cho ngành công nghiệp PC

2016 Triển lãm công nghiệp quốc tế Thượng Hải xây dựng Industria

 Chúng tôi tham dự tham gia vào Thượng Hải mới trung tâm hội chợ quốc tế tại Thượng Hải năm 2016 xây dựng quốc tế công nghiệp triển lãm, gian hàng số E4933, mỗi nhà sản xuất thành phần đều được chào đón đến thăm và thảo luận!


Post time: Feb-27-2017